Truy cập

Hôm nay:
5
Hôm qua:
703
Tuần này:
708
Tháng này:
2259
Tất cả:
146260

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia1.004964Lao động, tiền lương, quan hệ lao động1
2Thủ tục xác nhận Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH2.000658Hoạt động tín dụng1
3Thủ tục thôi làm hòa giải viên2.000350Phổ biến giáo dục pháp luật1
4Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải2.000424Phổ biến giáo dục pháp luật1
5Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên2.002080Phổ biến giáo dục pháp luật1
6Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải2.000333Phổ biến giáo dục pháp luật1
7Thủ tục công nhận hòa giải viên2.000373Phổ biến giáo dục pháp luật1
8Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật2.001449Phổ biến giáo dục pháp luật1
9Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi1.003337Người có công1
10Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế1.002440Người có công1
11Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất1.002989Đất đai1
12Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh1.002192Dân số - kế hoạch hoá gia đình1
13Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ1.003943Dân số - kế hoạch hoá gia đình1
14Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng1.002150Dân số - kế hoạch hoá gia đình1
15Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh1.003564Dân số - kế hoạch hoá gia đình1
16Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng1.003521Phòng chống tệ nạn xã hội1
17Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình1.000132Phòng chống tệ nạn xã hội1
18Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước1.002056Chính sách1
19Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)1.001995Chính sách1
20Thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K, sau đó trở thành người hưởng lương1.001971Chính sách1
21Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg (nay bổ sung đối tượng theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg)1.001852Chính sách1
22Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng lập hồ sơ lần đầu1.001892Chính sách1
23Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)1.001790Chính sách1
24Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng), đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ1.001681Chính sách1
25Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng)1.001744Chính sách1

Người tốt, việc tốt